. Direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u – alléén voor praktijkexamen auto of motor – direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet u doen?

 1. Vul de Eigen verklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen.
 2. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
 3. Onderteken de Eigen verklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt gekocht).
 4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Eigen verklaring mee naar de specialist.
 5. Vraag de specialist een aantekening op uw Eigen verklaring te plaatsen wanneer u naast vraag 3 ook andere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
 6. De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR.
 7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het keuringsrapport.
 8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.
 9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten

 • Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. U kunt dus alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.
 • De specialist moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren.
 • U kunt het verzenden van het rapport naar het CBR blokkeren. De specialist geeft dan aan het CBR door dat u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.
 • De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl.